останал

останал
гл. - неизплатен, неуреден

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • последний —   останал; последен; окончателен …   Църковнославянски речник

  • шестокрильць — (1) 1. Эпитет сокола, а также сравниваемого с ним героя воина: Инъгварь и Всеволодъ, и вси три Мстиславичи, не худа гнѣзда шестокрилци! не побѣдными жребіи собѣ власти расхытисте! 32 33. 2. Имеющий шесть крыльев (о серафиме). О велие чудо,… …   Словарь-справочник "Слово о полку Игореве"

  • изостанал — прил. стар, едновремешен, останал, занемарен, забравен, напуснат прил. недоразвит, останал назад, неуспял прил. последен, дирен, заден, изпреварен прил. скучен, вял, безинтересен, заспал …   Български синонимен речник

  • Ехо — (грч. Echo) 1. мит. во старогрчката митологија: шумска и водна нимфа што била претворена во карпа, а и останал само гласот ехото 2. име на еден американски вештачки сателит …   Macedonian dictionary

  • Кронос — (грч. Kronos) мит. во старогрчката митологија: господар на светот пред Зевс, најмлад син на Уран и Геа, маж на Реа ги изел сите свои деца зашто му било проречено дека син му ќе го собори од престолот останал само Зевс кого мајката го скрила… …   Macedonian dictionary

  • ехо — (грч. Echo) 1. мит. во старогрчката митологија: шумска и водна нимфа што била претворена во карпа, а и останал само гласот ехото 2. име на еден американски вештачки сателит …   Macedonian dictionary

  • последниот Мохиканец — (по истоимениот роман на Фенимор Купер, 1789 1851) последниот човек што останал од некоја група, движење и сл. 2. фиг. последниот остаток од нешто …   Macedonian dictionary

  • сполиум — (лат. spolium) 1. плен, пљачка, особено: запленето оружје како знак на победа 2. прав. одземање на посед 3. кај католиците: право на папата да го присвои имотот што останал зад католички свештеник 4. арх. дел од некоја стара градба (каменен блок …   Macedonian dictionary

  • артисал — прил. изоставен, напуснат, останал, ненужен …   Български синонимен речник

  • назадничав — прил. реакционен, консервативен, ретрограден, регресивен, невежа, останал назад прил. тесногръд, нетолерантен, ограничен, с предразсъдъци …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”